Meny

AQUALINE

Totalleverandør til oppdrettsnæringen

Det handler om komplette løsninger som reduserer risikoen for at fisken rømmer.

Aqualine startet med å levere flytekrager til oppdrettsnæringen i verdens tøffeste og mest krevende havområder for mer enn 35 år siden.

I dag leverer vi komplette merder; flytekrage, not og fortøyning. Samlet eller hver for seg.

 

Utgangspunktet for våre anbefalinger er at alt henger sammen.

 

Og at klima over og under vann på den aktuelle lokasjonen er avgjørende for valg av løsning og sammensetning av elementer i et sikkert anlegg.

 

 

Forskning og utvikling foregår i tett samarbeid med kunder og ledende forskningsinstitusjoner, og vi har en egen Marine Engineering-avdeling.

 

Slik sikrer vi stadig bedre produkter – samtidig som vi bidrar til å løse bransjens utfordringer omkring forurensing og fiskehelse.

 

 

Notservice

 

Vår servicestasjon på Hestnes (tidligere HOAS) utfører notvask, desinfisering, reparasjon og impregnering på alle typer oppdrettsnøter.

 

Det er viktig at både impregneringen og coatingen som velges er egnet for din lokalitet. Vi har over 30 års erfaring med å velge de produktene som passer best til ulike typer nøter og lokaliteter. 

 

Service på not skal være av så høy kvalitet og så effektiv som mulig. Derfor har vi modernisert og oppgradert anlegget vårt på Hestnes.

 

Der har vi blant annet investert i et helt nytt vaske- og renseanlegg som oppfyller alle miljøkrav.

 

I tillegg har vi investert i et avfuktingsanlegg i bøteriet, hvor nøtene tørkes før impregnering. 

 

Vi kjenner hele livssyklusen til nøtene - fra veveriet til merden.

 

Vår kunnskap om nøter, vår lange erfaring og vårt moderne utstyr gjør at du kan være trygg på at både service og vedlikehold av dine nøter er i de beste hender hos Aqualine.